Op 23 Maart en 24 Maart het Laer Volkskool 4 mini atletiekbyeenkomste gehou. As gevolg van die Covid protokolle kon  geen toeskouers dit bywoon nie. Ten spyte van talle aanpassings en dat die  byeenkomste nie in  dieselfde formaat as waaraan ons gewoond was kon plaasvind nie, is ons tog dankbaar dat ons vir die atlete hierdie geleenthede kon bied.

Die atlete het gewedywer vir die gesogte eerste drie plekke van die dag.  ‘n Groot groep atlete het getrou geoefen en pragtige resultate behaal.