Skoolfonds 2024

Die skoolfonds beloop per leerling:

R17 500 per leerling per jaar

R4 375 per kwartaal

R1 7500 vir 10 maande

Koshuisgelde 2024

R27 500 eenmalig vir die jaar per leerling of

Kwartaal 1 tot 3 – R7 500 per leerling en Kwartaal 4 – R5 000 per leerling

Die Bestuursliggaam het besluit dat skoolfonds in die toekoms net op sekere wyses betaal kan word. U moet asseblief u keuse uitoefen van hoe u u skoolfonds wil betaal en dan sal u streng by daardie reëling moet bly anders sal die Bestuursliggaam die nodige stappe neem.

Alle skoolfondsbetalings is vooruit betaalbaar.

Die opsies wat daar is, is as volg:

1. Jaarliks (die volle bedrag vir die jaar) voor of op die tweede Vrydag van die eerste kwartaal.

2. Kwartaalliks – Vooruit betaalbaar.

3. Maandeliks vooruit betaalbaar in 10 paaiemente wat begin op 1 Februarie en eindig op 1 November van elke jaar.

4. Betalings kan as volg gemaak word:

Elektronies met kaartfasiliteit by die skoolkantoor of internet betaling.

Bankbesonderhede:
ENB GRT; Rek no. 624 074 890 21; Takkode: 210216; Verw.: U rekening no.