Op 14 Februarie 2022 het die Karoo Volksies ‘n inligtingsmiddag gehad oor Landsdiens. Hier het ons geleer van die vier liefdes vir Landsdiens: Liefde vir God, ons medemens, die natuur en vir arbeid.

Hulle het ook vir Albon ontmoet en geleer dat jou dade meer moet sê as jou woorde. Daarna was daar ‘n vinnige toets gewees om te bepaal hoe goed ons Landsdieners luister.