Die swemseisoen vir 2024 het tot ‘n einde gekom en die volgende leerders is vir hulle prestasies in swem vereer:
Erekleure
Zenicke van Schalkwyk
(Suid Afrikaanse Nasionale Gala vir Juniors & Karoospan).
Half-erekleure
JJ van Schalkwyk
(NMBA span, Vlak 2 Distriksgala, Karoospan en Top-8)
Annabelle Kruger
(Vlak 2 Distriksgala en Karoospan)
Naudé van der Merwe
(Vlak 2 Distriksgala en Karoospan)
Elmaré Naude
(Karoospan en Top-8)
Christo Nel
(Karoospan en Top-8)
Uné Groenewald
(Karoospan en Top-8)
Markus van der Ahee
(Karoospan)

Verwante berigte