Die volgende leerlinge was in die Sarah Baartman atletiekspan opgeneem en het aan die Oos-Kaap Atletiekbyeenkoms deelgeneem. Hulle het hulle Half-Erekleure vir atletiek Maandag tydens saalbyeenkoms ontvang.

Deidre Alberts

JP Lombard

Lee-Jon Blignaut

Alecia Louw

Angela Vorster