Die kreatiwiteit het gevloei tydens Donderdag, die 13de Mei, se Landsdiens. Met ‘n kwas in die hand en ‘n klip op die skoolbank het die Karoo Volksies hulle talente gewys. Die landsdieners moes elkeen ‘n Bybelversie of opbouende woord op hul mooi versierde klip skryf of verf. So kan ons klippie-vir-klippie mekaar aanmoedig om vas te byt en staat te maak op ons Hemelse Vader.

Verwante berigte