Hierdie week is leesweek. Die fokus is om liefde vir lees by kinders te bevorder. Ons skool het ook ‘n biblioteek waar die leerlinge van Laer Volkskool leesboekies kan uitneem.

Die ure is soos volg:

Maandae 13:30 – 15:00

Dinsdae 13:30 – 15:00