Baie geluk aan die volgende leerlinge wat as Media Prefek vir kwartaal 1 verkies is:

Agter: Hugo Lambrechts (Hoofprefek)

Middel: Lirie Beneke, Phebe van Jaarveld

Voor: Jaqline Swemma, Johanna Erasmus, Kayla Loots, Thando Grootboom

Die bliblioteektye is soos volg:

Maandag, Woensdag, Vrydag – 2de pouse

Dinsdae en Donderdae – 13:30 – 15:00 (Die tye kan verander a.g.v. sportverpilgtinge)

Verwante berigte